Säg upp plats på fritids eller förskola

LÄS MER

Om du inte längre är har behov av en plats på förskola eller fritids ska platsen sägas upp.

Du säger upp platsen via e-tjänsten i IST Förskola och Grundskola. Uppsägningstiden är en månad. Avgift betalas under uppsägningstiden oavsett om platsen nyttjas eller inte.

Om vårdnadshavaren väljer att säga upp sin förskoleplats under föräldraledighet avslutas placeringen två veckor efter syskonets födelse.

Frågor om e-tjänsten

Öckerö kommun
kommun@ockero.se
031-976300
www.ockero.se

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
kommun@ockero.se