Kontaktuppgifter till barn i grundskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att kunna kommunicera med dig som vårdnadshavare är det viktigt att vi har rätt kontaktuppgifter.

Vi kommer att använda uppgifterna till: 

  • kontakt via telefon vid behov
  • kommunikation via elevsystemet Unikum
  • skapa ett konto i systemet Skola24 som används för att registrera närvaro/frånvaro

Frånvaroanmälan via Skola24

De kommunala skolorna i Öckerö kommun använder tjänsten Skola24 för frånvaroanmälan. Skulle eleven bli sjuk eller av någon annan anledning utebli från sina lektioner är det viktigt att hemmet får veta det så snart som möjligt och enligt Skollagen ska det meddelas samma dag som eleven uteblir från skolan. Du som är vårdnadshavare kan välja att göra frånvaroanmälan på telefon, mobilapp eller webb. För att kunna göra frånvaroanmälan via appen eller webben måste du ha ett konto på Skola24. Vi skapar ett konto åt dig när du lämnat uppgifterna i e-tjänsten. När vi skapat kontot kommer du att få ett mejl med en aktiveringskod och med den skapar du själv ett personligt användarnamn och lösenord. Mer information om hur Skola24 fungerar finns på vår webbplats (www.seglande.se) under rubriken Frånvaroanmälan.

Det är viktigt att du meddelar oss om du skulle byta e-post eller mobilnummer. 

Frågor om e-tjänsten

Öckerö kommun
kommun@ockero.se
031-976200
www.ockero.se/grundskola

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
kommun@ockero.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa