Sök tjänst

Sök
stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Barn- och utbildning (31)

  • Anmäl elevskada

   Om ditt barn skadat sig anmäler du det till Svedea försäkring.

   Om ditt barn skadat sig anmäler du det till Svedea försäkring.

  • Anmäl nyanlända barn och ungdomar till grundskolan

   Anmälan av nyanlända barn till grundskolan. 

   Om barnet är yngre än sex år och ska börja i förskola eller ska du inte använda e-tjänsten.

   Anmälan av nyanlända barn till grundskolan. 

   Om barnet är yngre än sex år och ska börja i förskola eller ska du inte använda e-tjänsten.

  • Ansök om konto till Skola24

   Här ansöker du om konto för att hantera frånvaro via app och webb i Skola 24. 

   Här ansöker du om konto för att hantera frånvaro via app och webb i Skola 24. 

  • Ansök om plats i fritidsverksamhet

   För att ditt barn ska få börja på fritidshem måste du ansöka om en plats.

   För att ditt barn ska få börja på fritidshem måste du ansöka om en plats.

  • Ansök om plats på förskola

   För att ditt barn ska få börja i förskola måste du ansöka om en plats.

   För att ditt barn ska få börja i förskola måste du ansöka om en plats.

  • Ansök till kulturskolan

   För att ditt barn ska gå i Kulturskolans verksamhet måste du ansöka till de olika kurserna.

   För att ditt barn ska gå i Kulturskolans verksamhet måste du ansöka till de olika kurserna.

  • Ansök till vuxenutbildning

   Om du vill studera på en vuxenutbildning ansöker du via Göteborgs stads Arbetsmarknad och vuxenutbildning.

   Om du vill studera på en vuxenutbildning ansöker du via Göteborgs stads Arbetsmarknad och vuxenutbildning.

  • Ansökan om att byta skola

   Här kan du som vårdnadshavare lämna önskemål om skolbyte för ditt barn till kommunal grundskola i Öckerö kommun, kommunal grundskola i annan kommun samt fristående skolor. 

   Här kan du som vårdnadshavare lämna önskemål om skolbyte för ditt barn till kommunal grundskola i Öckerö kommun, kommunal grundskola i annan kommun samt fristående skolor. 

  • Ansökan om att fullgöra skolplikt på annat sätt

   Ansöka om att fullgöra skolplikt på annat sätt. 

   Ansöka om att fullgöra skolplikt på annat sätt. 

  • Ansökan om skolpliktens upphörande pga. varaktig vistelse utomlands

   Här kan du som vårdnadshavare ansöka om skolpliktens upphörande pga. varaktig vistelse utomlands för ditt barn.

   Här kan du som vårdnadshavare ansöka om skolpliktens upphörande pga. varaktig vistelse utomlands för ditt barn.

  • Ansökan om skolskjuts

   Skolskjuts i Öckerö anordnas i första hand med busskort för resa med ordinarie kollektivtrafik. Skolskjuts med taxi kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Ansök senast 31 maj.

   Skolskjuts i Öckerö anordnas i första hand med busskort för resa med ordinarie kollektivtrafik. Skolskjuts med taxi kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Ansök senast 31 maj.

  • Barnomsorg under jullovet 2022/2023

   För att kunna planera vår verksamhet under jullovet behöver vi veta vilka tider ditt barn kommer att vara på fritidshem/förskola. Vi behöver ditt schema senast den 20 november.

   För att kunna planera vår verksamhet under jullovet behöver vi veta vilka tider ditt barn kommer att vara på fritidshem/förskola. Vi behöver ditt schema senast den 20 november.

   Den här tjänsten är stängd för underhåll
  • Barnomsorg under stängningsveckorna 28-31 sommaren 2023

   Vecka 28-31 stänger kommunens förskolor och fritidshem. Under stängningsveckorna samordnas barnomsorg för de familjer som har ett behov till en enhet i kommunen. Behöver du omsorg under veckorna 28-31 krävs det ett arbetsgivarintyg. Vi behöver ditt schema senast den 1 maj .

   Vecka 28-31 stänger kommunens förskolor och fritidshem. Under stängningsveckorna samordnas barnomsorg för de familjer som har ett behov till en enhet i kommunen. Behöver du omsorg under veckorna 28-31 krävs det ett arbetsgivarintyg. Vi behöver ditt schema senast den 1 maj .

  • Beställning av skollunch för gymnasieelever

   Beställning av skollunch för gymnasieelever folkbokförda i Öckerö kommun

    

   Beställning av skollunch för gymnasieelever folkbokförda i Öckerö kommun

    

  • Beställning av skollunch till högstadieelever

   Beställning av skollunch för högstadieelever i Öckerö kommun

   Beställning av skollunch för högstadieelever i Öckerö kommun

   Den här tjänsten är stängd för underhåll
  • Byte av moderna språk

   Här har du som vårdnadshavare möjlighet att önska ett byte av moderna språk för ditt barn som går i årkurs 6-9.  

   Här har du som vårdnadshavare möjlighet att önska ett byte av moderna språk för ditt barn som går i årkurs 6-9.  

  • Inflyttningsanmälan för elev i grundskola

   Här kan du som vårdnadshavare lämna önskemål om grundskola för ditt barn inför att ni ska flytta till Öckerö kommun.

   Här kan du som vårdnadshavare lämna önskemål om grundskola för ditt barn inför att ni ska flytta till Öckerö kommun.

  • Kontaktuppgifter till vårdnadshavare i förskola och grundskola

   Här registrerar och ändrar du som vårdnadshavare dina och andra anhörigas kontaktuppgifter för barn och elever inom förskola och grundskola.

   Här registrerar och ändrar du som vårdnadshavare dina och andra anhörigas kontaktuppgifter för barn och elever inom förskola och grundskola.

  • Lämna eller återkalla samtycke till foto och film i kulturskolan

   Här kan du lämna samtycke till att bild eller film på de barn du är vårdnadshavare för får användas i kommunens kanaler såsom webbplats, intranät, sociala medier, digitala presentationer eller tryckt material där Kulturskolan står som avsändare.

   Här kan du lämna samtycke till att bild eller film på de barn du är vårdnadshavare för får användas i kommunens kanaler såsom webbplats, intranät, sociala medier, digitala presentationer eller tryckt material där Kulturskolan står som avsändare.

  • Lämna synpunkter och klagomål på förskola, grundskola och gymnasieskola

   Om du som förälder har synpunkter eller klago­mål på för­skolan eller skolan vill vi gärna veta det. 

   Om du som förälder har synpunkter eller klago­mål på för­skolan eller skolan vill vi gärna veta det. 

  • Rapportering av barn och elevantal fristående enheter

   Avstämning sker varje månad per den 15:e för samtliga verksamheter. 

   Avstämning sker varje månad per den 15:e för samtliga verksamheter. 

  • Skolval inför läsåret 2023/2024

   Du som är vårdnadshavare i Öckerö kommun ska göra ett skolval om ditt barn ska börja i förskoleklass eller årskurs 7. Skolvalet är öppet 1-20 februari 2023.

    

   Du som är vårdnadshavare i Öckerö kommun ska göra ett skolval om ditt barn ska börja i förskoleklass eller årskurs 7. Skolvalet är öppet 1-20 februari 2023.

    

  • Språkval inför årskurs 6

   Här har du som vårdnadshavare möjlighet att önska ett modernt språk för ditt barn som ska börja årskurs 6.  

   Här har du som vårdnadshavare möjlighet att önska ett modernt språk för ditt barn som ska börja årskurs 6.  

  • Utflyttningsanmälan för elev i grundskola

   Här anmäler du som vårdnadshavare att ditt barn ska flytta från Öckerö kommun.

   Här anmäler du som vårdnadshavare att ditt barn ska flytta från Öckerö kommun.

  • Överenskommelse vid lån av digitalt lärverktyg i grundskolan

   Här godkänner du överenskommelsen vid lån av digitalt lärverktyg i grundskolan

   Här godkänner du överenskommelsen vid lån av digitalt lärverktyg i grundskolan

  Bo, trafik och miljö (58)

  Extern för alla (11)

  Kultur och fritid (19)

  • Anmälan till föreningsträff

   Här anmäler du dig till utbildningar och föreningsträffar som anordnas av Utbildnings,- kultur- och fritidsförvaltningen.

   Här anmäler du dig till utbildningar och föreningsträffar som anordnas av Utbildnings,- kultur- och fritidsförvaltningen.

  • Anmälan till föreningsvågen

   Här anmäler ni er som förening till föreningsvågen. 

   Här anmäler ni er som förening till föreningsvågen. 

  • Ansök om att anordna sommarsimskola

   Här kan föreningar ansöka om att bedriva sommarsimskola. 

   Här kan föreningar ansöka om att bedriva sommarsimskola. 

  • Ansök om inomhustider - säsongsbokningar

   Ansök om inomhustider - säsongsbokningar

   Ansök om inomhustider - säsongsbokningar

  • Ansökan om ledarutbildningsbidrag

   Bidraget avser att stimulera föreningsungdomsledare till kompetenshöjande åtgärder.

   Bidraget avser att stimulera föreningsungdomsledare till kompetenshöjande åtgärder.

  • Ansökan om lotteritillstånd

   Registreringslotteri beviljas ideella föreningar eller registrerade trossamfund som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet. Organisationen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier.

   Registreringslotteri beviljas ideella föreningar eller registrerade trossamfund som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet. Organisationen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier.

  • Ansökan om riktat bidrag till föreningar

   Föreningar kan ansöka om riktat bidrag för stöd till verksamhetsutveckling, förbättringsarbeten och till inköp av utrustning som behövs för föreningens verksamhet eller för kommunens föreningsliv för barn- och ungdomar. 

   Föreningar kan ansöka om riktat bidrag för stöd till verksamhetsutveckling, förbättringsarbeten och till inköp av utrustning som behövs för föreningens verksamhet eller för kommunens föreningsliv för barn- och ungdomar. 

  • Ansökan om säsongsbokningar på Prästängen

   Ansök om tider på Prästängen - säsongsbokningar

   Ansök om tider på Prästängen - säsongsbokningar

  • Boka nattvandringspass

   Här anmäler du dig till nattvandringspass samt utbildning för nattvandring som samordnas av Öckerö kommun.

   Här anmäler du dig till nattvandringspass samt utbildning för nattvandring som samordnas av Öckerö kommun.

  • Gör plats Björkö

   Gör plats är ett konstprojekt som pågår i flera kommuner inom Göteborgsregionen. Björkö och Björkö skola är utvalt som plats där ett nytt konstverk ska uppföras. Nu kan du vara med och arbeta fram ett konstverk genom att lämna dina tankar kring platsen så vi tillsammans arbetar fram en tematik för konstverket.

    

   Gör plats är ett konstprojekt som pågår i flera kommuner inom Göteborgsregionen. Björkö och Björkö skola är utvalt som plats där ett nytt konstverk ska uppföras. Nu kan du vara med och arbeta fram ett konstverk genom att lämna dina tankar kring platsen så vi tillsammans arbetar fram en tematik för konstverket.

    

  • Intresseanmälan för förening att nattvandra

   Här kan föreningar anmäla intresse att teckna avtal med nattvandring.nu för att få nattvandra och få ersättning för detta. 

   Här kan föreningar anmäla intresse att teckna avtal med nattvandring.nu för att få nattvandra och få ersättning för detta. 

  • Intresseanmälan om strandstädning för föreningar

   Föreningar har möjlighet att strandstäda under sommarmånaderna och få extra föreningsbidrag för detta. Intresseanmälan sker i e-tjänsten.

   Föreningar har möjlighet att strandstäda under sommarmånaderna och få extra föreningsbidrag för detta. Intresseanmälan sker i e-tjänsten.

  • Vikariera på kommunens bibliotek - intresseanmälan

   Vill du arbeta som vikarie på kommunens olika bibliotek? Här kan du anmäla ditt intresse. 

   Vill du arbeta som vikarie på kommunens olika bibliotek? Här kan du anmäla ditt intresse. 

  Näringsliv och arbete (2)

  Omsorg och stöd (1)

  Socialförvaltningen (3)