Ansök om plats på förskola

LÄS MER

För att ditt barn ska få börja i förskola måste du ansöka om en plats.

Ansökan till förskola ska göras senast fyra månader innan du önskar plats. Du kan göra en ansökan om plats i förskola när du vill men ködatum räknas tidigast fyra månader innan önskat placeringsdatum (det vill säga det datum du önskar att barnet ska börja i barnomsorgen). Ex: Jag önskar en plats den 1 september. Tidigaste ködatum blir då den 1 maj.

Ansök om plats på kommunal förskola

Du ansöker via e-tjänsten IST Förskola längst ner på sidan.

Du hittar samtliga kommunala förskolor här

Ansök om plats på fristående förskola

För dig som väljer att ansöka om förskoleplats på en fristående förskola behöver du ansöka direkt till den verksamheten. Kontakta respektive förskola för mer information.

Du hittar samtliga fristående förskolor här

Frågor om e-tjänsten

Kommunservice
kommun@ockero.se
031-976200
www.ockero.se/forskola