Skolval inför läsåret 2022/2023

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Skolvalet 2022

I Öckerö kommun genomförs skolval till förskoleklass, årskurs 4 och årskurs 7 inför höstterminen 2022. Förskoleklass är obligatorisk och omfattar alla 6-åringar.  Du som vårdnadshavare har möjlighet att önska vilken skola ditt barn ska gå på. Du meddelar ditt önskemål i den här e-tjänsten. 

Skolvalet administreras av Utbildnings, kultur och fritidsförvaltningen och är öppet 1-20 februari. Beslut om skolplacering ges under mars månad. 

Du kan överklaga ett beslut om skolplacering om du anser att kommunen inte följt reglerna för skolplacering. Om du önskat skola är det viktigt att du vet att ett önskemål inte betyder att ditt barn har rätt till skolan du önskat, utan att det är just ett önskemål. Vi försöker alltid tillgodose era önskemål, men ibland har vi inte möjlighet att erbjuda plats på förstahandsvalet.

Upptagningsområden

Kommunen är indelad i upptagningsområden. I varje område ligger en eller flera kommunala skolor. De elever som är folkbokförda och bor i området under skolvalsprocessen inför skolvalet till förskoleklass, årskurs 4 eller årskurs 7 har förtur till en plats på den skolan. Upptagningsområdena bygger på befolkningsmängd och elevantal.

Upptagningsområden för årskurs F-3

Upptagningsområden för årskurs 4-6

Upptagningsområden för årskurs 7-9

Placeringsregler och urvalskriterier

Här kan du kan läsa riktlinjerna för skolplacering i grundskola Öckerö kommun.

Val av fristående skola

Fristående skolor har egna antagningskriterier och administrerar sina egna skolval. Vid val av fristående skola inom eller utanför Öckerö kommun ska vårdnadshavare kontakta önskad fristående skola direkt. I skolvalet kan du som vårdnadshavaren uppge i kommunens e-tjänst att barnet sökt till en fristående skola.

Uppgifter om barn och vårdnadshavare

Om barnet har två vårdnadshavare måste båda vårdnadshavarna signera ansökan, först när det är gjort kommer ansökan in till Utbildnings,- kultur- och fritidsförvaltningen. De uppgifter som visas om vårdnadshavare, barn och folkbokföringsadress hämtas från Skatteverkets folkbokföringsregister. Är någon uppgift fel, vänligen ta kontakt med Skatteverket. 

Om du eller ditt barn har skyddat identitet, eller om du är familjehemsförälder kan du tyvärr inte använda denna e-tjänst. Detta är för din/er säkerhets skull. Kontakta kommunservice som hänvisar dig vidare.

Information och kontaktuppgifter till grundskolor

Här hittar du information och kontaktuppgifter till samtliga kommunala grundskolor

Flerpartssignering av ärende

När ett ärende behöver signeras av mer än en person (t.ex. två vårdnadshavare) skapar en av parterna en ansökan. I ansökan anges övriga berörda parters e-post adress. När ansökan skickas in går ett e-postmeddelande till övriga parter som talar om att de behöver signera ärendet.

På minasidor ligger detta ärende under rubriken ” Ärenden som väntar på din signatur”. Klicka på knappen ”Väntar på din signatur” och signera ärendet.

Du behöver inte skapa ett nytt ärende utan fortsätter på det befintliga.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa