Förskoleklass - val av grundskola 2020/2021

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Val av skola till förskoleklass

Förskoleklass är obligatorisk och omfattar alla 6-åringar.  Läsåret 2020/2021 erbjuds förskoleklass på Bergagårdsskolan, Fotö skola, Hedens skola,  Hälsö skola, Kompassenskolan, Rörö skola och Västergårdsskolan.  Du som vårdnadshavare har möjlighet att önska vilken skola ditt barn ska gå på. Du meddelar ditt önskemål i den här e-tjänsten. 

Regler för skolval

Här kan du kan läsa reglerna för skolval i Öckerö kommun

Uppgifter om barn och vårdnadshavare

Båda vårdnadshavarna måste signera ansökan, först när det är gjort kommer ansökan in till Barn- och utbildningsförvaltningen. De uppgifter som visas om vårdnadshavare, barn och folkbokföringsadress hämtas från Skatteverkets folkbokföringsregister. Är någon uppgift fel, vänligen ta kontakt med Skatteverket. 

Om du eller ditt barn har skyddat identitet, eller om du är fosterförälder kan du tyvärr inte använda denna e-tjänst. Detta är för din/er säkerhets skull. Kontakta rektorn på den skolan som ni önskar i första hand.

Information och kontaktuppgifter till grundskolor

Här hittar du information och kontaktuppgifter till samtliga kommunala grundskolor

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa