Ansökan om tillstånd för djurhållning inom detaljplanelagt område

LÄS MER

Det finns husdjur som är mer eller mindre vanliga till exempel ormar, höns och gris som egentligen inte räknas som sällskapsdjur. Om du bor i tätbebyggt område kan det krävas tillstånd för att ha vissa typer av djur.

Anledningen till att du behöver ha tillstånd är för att minska risken att det uppkommer störningar och olägenhet. Tillståndet har alltså inget med djurskydd att göra.

Du behöver tillstånd om du vill ha:

  • nötkreatur, häst, får, get och svin
  • fjäderfä som till exempel höns, ankor och kalkoner
  • orm

Om du redan har tillstånd men vill ha fler djur eller andra djur måste du söka nytt tillstånd.

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa