Anmälan om installation av värmepump

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du vill installera en värmepump på din fastighet måste du anmäla detta till kommunen.

Till anmälningsblanketten ska det bifogas en situationsplan över den planerade anläggningen, som visar anläggningens läge i relation till tomtgräns, enskilda vattentäkter (inom en radie av 100 meter) och avloppsanläggningar.


Bygg- och miljöenheten använder sig i regel av förenklad delgivning. Läs mer om delgivning på Öckerö kommuns hemsida.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa