Anmälan/ansökan om installation av värmepump

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du vill installera en värmepump i din fastighet måste du anmäla detta till kommunen.

Till anmälningsblanketten ska det bifogas en situationsplan över den planerade anläggningen, som visar anläggningens läge i relation till tomtgräns, byggnader, enskilda vattentäkter (inom en radie av 100 meter) och eventuellt ytvatten

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa