Anmälan om kompostering av organiskt hushållsavfall

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du vill kompostera ditt hushållsavfall på egen hand måste du anmäla detta till kommunen. 

Anmälan enligt avfallsförordningen 45 § (2011:927) och lokal renhållningsordning.

 

Avgift

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd avgift som 2022 är 1 305 kr.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa