Anmälan om nedläggning av miljöfarlig verksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om ni ska lägga ner er verksamhet bör ni informera miljöenheten i god tid innan verksamheten upphör. För vissa verksamheter finns det krav på att en sanerings- eller avvecklingsplan ska godkännas i god tid före avvecklingen. Ni behöver ta ställning till hur ni ska ta hand om och rengöra olika process- eller anläggningsdelar.

Anmälan ska göras enligt miljöbalken 9 kap. 6 § och miljöprövningsförordningen (2013:251) 1 kap. 10 §.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa