Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som ska starta miljöfarlig verksamhet behöver söka tillstånd eller göra en anmälan av din verksamhet. Öckerö kommuns miljöenhet ansvarar för att behandla anmälningar för så kallade C-verksamheter.

Några vanliga exempel på anmälningspliktig miljöfarlig C-verksamhet är

  • fordonstvätt
  • billackering
  • laboratorium
  • bilskrot
  • tvätteri

Anmälan ska skickas in senast sex veckor innan start av ny verksamhet eller ändring av befintlig verksamhet enligt Miljöbalken 9 kap 6 §.

Bygg- och miljöenheten använder sig i regel av förenklad delgivning. Läs mer om delgivning på Öckerö kommuns hemsida.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa