Anmälan om krossnings- och sorteringsverk

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Har kan du göra en anmälan om anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter.

Anmälan görs enligt 9 kap 6 § miljöbalken och 4 kap miljöprövningsförordningen (2013:251)

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa