Anmälan om uppläggning av avfall/återvinning av avfall för anläggningsändamål

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälningsplikt

Jord- och schaktmassor, sten och grus räknas som avfall om det ”blir över” vid ett vägbygge, dikning, ledningsgrävning eller liknande. Om du vill använda sådana massor måste du i de flesta fall anmäla detta till miljö och bygg.

Att använda avfall för att bygga nytt handlar om att effektivt nyttja våra naturresurser, att ersätta nytt material som annars skulle ha använts. Det innebär att överskotts- och restmaterial, som räknas som avfall, i större utsträckning ska återanvändas vid nya anläggningsarbeten.

Massorna får inte innehålla material som trä, plast, gummi eller liknande. Du får inte heller använda massor för att täcka över eller dölja annat avfall.

Anmälan enligt 9 kap 6 § miljöbalken och 29 kap miljöprövningsförordningen (2013:251). Kod 90.140 Användning av avfall för anläggningsändamål

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa