Anmälan om PCB-sanering av fogmassor

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten använder du när det planeras för sanering av PCB i fogmassor, golvmassor, isolerrutor och kondensatorer. 

Sanering ska anmälas till kommunen senast tre veckor innan saneringsarbetena påbörjas enligt 18 § förordningen (2007:19) om PCB m.m.

 

Avgift

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa.

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa