Anmälan om sanering av förorenad byggnad

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den som vid nybyggen, rivningar eller vid grävarbeten upptäcker eller misstänker att mark, grundvatten, vattenområde eller byggnader är förorenade, ska snarast kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret.

Om det krävs en efterbehandlingsåtgärd, till exempel i form av sanering, ska det anmälas till miljöenheten. Anmälan ska göras i god tid (normalt 6 veckor) innan arbetet påbörjas och den ska vara skriftlig. Vid akuta situationer gäller att skador och risker ska undanröjas utan att nya skapas och ett förenklat anmälningsförfarande får då tillämpas.

Sanering enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

 

Avgift

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa