Anmälan om verksamhet med bassängbad m.m.

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som ska öppna en badanläggning för allmänheten ska anmäla det till Miljöenheten. Som bassängbad räknas bassänger, spabad, bubbelbad, tankar, tunnor eller kar.

Anmälan enligt 38 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa