Anmälan om verksamhet med hygienisk behandling

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling med risk för blodsmitta ska anmälas innan verksamheten startar.

Med yrkesmässigt hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta avses verksamhet där användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra liknande skärande och stickande verktyg används.

Verksamhet enligt 38 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5 och 2014:1) om solarier och artificiella solningsanläggningar.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa