Anmälan om installation/avinstallation av cistern

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du ska installera en cistern är du i de flesta fall skyldig att informera Miljöenheten om detta. Informationen ska lämnas in i god tid, fyra veckor innan installationen av cisternen påbörjas.

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa