Anmälan om installation av cistern för förvaring av farlig vätska under mark

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enligt 3 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5).

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa