Anmälan om misstänkt matförgiftning

LÄS MER

Om du tror att du blivit matförgiftad på restaurang eller av mat du köpt i butik i Öckerö kommun, ska du anmäla detta till miljöenheten. Kontakta läkare om dina besvär är allvarliga eller inte går över.

Du kan göra din anmälan direkt här på webben. Ju snabbare du anmäler desto fortare kan miljöenheten komma igång med att utreda orsakerna, och förhindra att fler smittas.

Om du anmäler på webben eller via telefon kan du göra det anonymt, det vill säga inte tala om ditt namn, adress och telefonnummer. Men tänk på att arbetet med att spåra smitta går snabbare och lättare om miljöenheten kan kontakta dig för att få svar på fler frågor.

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa