Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Livsmedelsverkets regler gäller allt dricksvatten som används i kommersiell eller offentlig verksamhet, oavsett vattenmängden som utvinns och antalet personer som försörjs. Det kan gälla dricksvatten för till exempelvis:

  • uthyrning av bostäder (inklusive fritidsboende i rum, stuga eller liknande)
  • restaurang,er och kaféer
  • skolor, kursgårdar, sjukhem
  • campingplatser

En dricksvattenanläggning består ofta av ett vattenverk där vattnet samlas upp, behandlas och förvaras (till exempel en brunn och en pump eller en pump vid en sjö med efterföljande rening och reservoar) och en distributionsanläggning som transporterar vattnet till dem som ska använda det.

Kommunen har ansvaret för att dricksvattnet som levereras i det kommunala nätet har god kvalitet fram till fastighetsgränsen. Inne på fastigheten har fastighetsägaren ansvar för ledningar och dylikt.

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa