Hälsodeklaration vid anställning i företag med viss livsmedelshantering

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enligt Livsmedelslagen bör alla som hanterar oförpackade livsmedel i arbetet genomgå en hälsoundersökning före anställning.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa