Anmälan om drift av förskola, fritidshem och skola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här anmäler du drift av förskola, fritidshem och skola.

Planerar du att starta en skola, förskola eller ett fritidshem måste du göra anmälan till samhällsförvaltningen senast sex veckor innan du startar. En anmälan ska också göras om en befintlig verksamhet ska flytta till nya lokaler eller utökar med fler lokaler.

Anmälan enligt 38 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

 

Avgift

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa.

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa