Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan om registrering krävs enligt artikel 6 i förordning (EG) 852/2004, LIVSFS 2005:20 och livsmedelslagen (2006:804). En verksamhet får påbörjas två veckor efter att denna anmälan kommit in till kontrollmyndigheten.

Observera att bygglov krävs för vissa åtgärder, t.ex. vid nybyggnation, tillbyggnad, ändrad användning av lokal, uppförande av skyltar, plan och parkeringsplatser. För vidare information samt ansökningsblankett, kontakta ansvarig förvaltning.

Säljer verksamheten tobak och/eller folköl krävs en separat anmälan. För vidare information, kontakta ansvarig förvaltning.

För frågor som rör fettavskiljare, kontakta ansvarig förvaltning.
 

Bygg- och miljöenheten använder sig i regel av förenklad delgivning. Läs mer om delgivning på Öckerö kommuns hemsida.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa