Intyg vid anställning i företag med viss livsmedelshantering

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Blanketten i e-tjänsten skall fylla i av behörig personal som gjort bedömningarna:

Sökanden har i samband med nyanställningsundersökning erhållit hygieninformation enligt förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien.

Sökanden bedömts inte ha sjukdom eller smitta som genom livsmedel kan överföras på människa. Hinder föreligger därför inte mot att han/hon sysselsätts i livsmedelshantering.

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa