Ansökan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att ansluta en fastighet till det kommunala ledningsnätet behöver du göra en ansökan till kommunen. När vi mottagit din anmälan kontrollerar vi dina möjligheter till anslutning och du får information och prisuppgifter angående detta. Därefter upprättas servisen, förbindelsepunkten underrättas och vi skickar en faktura på  anläggningsavgiften.

Brukandet av den allmänna VA-anläggningen regleras i kommunens ABVA .

Taxor och avgifter tas ut enligt gällande VA-taxa.  

För byggvatten och vattenmätaruppsättning kontakta kommunens VA-enhet genom kommunens växel 031-976200.

Återströmningsskydd ska monteras enligt SS-EN 1717. Kvalitetsansvarig ansvarar för att rätt skyddsmodul installeras. Dagvatten och dräneringsvatten får inte anslutas till spillvatten.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa