Anmälan om åtgärder med anledning av föroreningsskada

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan enligt 10 kap miljöbalken samt 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Om tillsynsmyndigheten bedömer att efterbehandlingsåtgärderna kan leda till betydande skada eller olägenhet, kan myndigheten förelägga verksamhetsutövaren att söka tillstånd för saneringsverksamheten hos länsstyrelsen.

Viktig information vid efterbehandling av förorenade områden finner man i Naturvårdsverkets rapporter 5976, 5977, 5978.

Bygg- och miljöenheten använder sig i regel av förenklad delgivning. Läs mer om delgivning på Öckerö kommuns hemsida.

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa