Intyg avseende funktionskontroll av ventilationssystem

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I plan- och bygglagstiftningen finns bestämmelser om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem i byggnader, OVK. Kontrollen ska utföras av en certifierad sakkunnig funktionskontrollant

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa