Lämna synpunkter och klagomål på förskola, grundskola och gymnasieskola

LÄS MER

Här kan du lämna klagomål mot utbildning enligt skollagen (2010:800 4 kap, 8 §) och även lämna synpunkter på annat du vill uppmärksamma oss på. Skollagen omfattar, i det här avseendet, förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola , kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och fritidshem. 

Du kan välja att lämna dina kontaktuppgifter eller vara anonym. 

Vår rutin för klagomålshantering

Innan du lämnar in ett klagomål i den här e-tjänsten är det bra att känna till kommunens rutin för klagomålshantering.  Grundprincipen är att synpunkten eller klagomålet ska hanteras så nära berörd verksamhet som möjligt. Mer information om rutinen hittar du på sidan Klagomål på utbildning | Öckerö (ockero.se).  

1. Kontakta skolan i första hand

I första hand vänder du dig till personalen på förskolan eller skolan. Om du inte tycker att du får rätt hjälp eller att personalen inte lyssnar på dig så kan du vända dig till rektorn. Du kan även vända dig direkt till rektorn om du anser att problemet är allvarligt.

2. Kontakta rektorn i andra hand

Ett klagomål kan lyftas till rektorn om du och personalen på förskolan eller skolan inte kunnat lösa frågan.

3. Kontakta förvaltningen i tredje hand

Om du efter samtalet med rektorn fortfarande inte är nöjd kan du kontakta förvaltningen genom att lämna in ett klagomål i den här e-tjänsten.

Frågor om e-tjänsten

Kommunservice
kommun@ockero.se
031-976200
www.ockero.se

Personuppgiftsansvarig

Utbildning, kultur och fritidsnämnden
kommun@ockero.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa