Skapa Ö-förslag

LÄS MER

Alla som är folkbokförda i Öckerö kommun har möjlighet att lämna ett ö-förslag och rösta på de förslag som kommer in.

Ö-förslaget ska handla om något som kommunen har ansvar för och får besluta om; som fritidsverksamhet, skola, stadsplanering och äldreomsorg. Förslagen är inte anonyma och du kan inte heller rösta anonymt på ett förslag. Det finns ingen åldersgräns för att lämna ett förslag.

Regler för Ö-förslag

Innan du lämnar ett Ö-förslag:
Läs gärna igenom sidan för aktuella förslag, för att se om det är någon annan som redan har lämnat in ett förslag som liknar ditt. I så fall kan rösta på det förslaget istället, för att öka möjligheten att det får fler röster och klarar röstspärren och därmed går vidare till politisk behandling.

Om du vill lämna förslag, synpunkt eller göra en felanmälan gällande något i kommunens dagliga service bör du istället lämna en synpunkt. Då får du hjälp snabbare.

Tänk på att ett förslag som klarar röstspärren går vidare till politisk behandling, där beslutet blir antingen ”bifall”, ”avslag” eller ”anses besvarad”.  Ett Ö-förslag kan ta från några månader upp till ett år att behandla.

Läs mer på ockero.se

Vad får ett förslag innehålla?

 • Förslaget ska ligga inom Öckerö kommuns ansvarsområde. Det kan bland annat vara samhällsplanering, äldreomsorg, skola och fritidsverksamhet.
 • Förslaget får inte bryta mot svensk lag, vara diskriminerande eller olämpligt.
 • Förslaget får inte gälla en enskild person eller innehålla sekretessuppgifter.
 • Förslaget får inte marknadsföra en produkt eller verksamhet samt inte handla om kommunens interna organisation.
 • Förslaget måste innehålla en tydlig åtgärd för kommunfullmäktige att ta ställning till. Ge ett konkret förslag på vad du vill att Öckerö kommun ska göra och varför.
 • Ha en hänsynsfull ton och skriv så tydligt som möjligt.

Granskning och godkännande av förslag

 • När du har skickat in ditt förslag kommer det att granskas av en handläggare innan det godkänns för publicering och därmed är möjligt att rösta på.
 • Om ditt förslag inte uppfyller kriterierna kommer du att få ett meddelande i e-tjänsten om varför. Du kan också få ett meddelande om att ett förtydligande krävs, för att förslaget ska godkännas. Förslagslämnaren ges då två veckor på sig att återkomma. Om förslagslämnaren inte återkommer publiceras inte förslaget. Orsaken till att ett förslag inte publiceras ska alltid återkopplas till förslagslämnaren.
 • När ditt förslag blir godkänt kommer du att få ett meddelande i e-tjänsten om att det är godkänt och publicerat och därmed möjligt att rösta på. Du ansvarar själv för att marknadsföra ditt förslag.

Godkända och publicerade förslag

 • Förslag som uppfyller kriterierna och godkänns, publiceras på Öckerö kommuns hemsida för kommuninvånare att rösta på. Förslaget ligger uppe på hemsidan för röstning under 60 dagar. Endast folkbokförda i Öckerö kommun kan rösta på förslag och gör det med Bank-ID. Ditt namn kommer att synas på hemsidan. Ö-förslag kan inte lämnas anonymt.
 • De förslag som får 25 röster eller mer under dessa 60 dagar går vidare för politisk behandling.
 • Det första steget är att det behandlas på Kommunstyrelsens sammanträde där det antingen remitteras till berörd nämnd eller till Kommunfullmäktige för slutligt beslut.
 • Det finns tre möjliga beslut för ett Ö-förslag: ”bifall”, ”avslag” eller ”anses besvarad”.
 • När det är dags för ditt förslag att slutligt behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde kommer du att få ett meddelande i e-tjänsten om detta. Som förslagsställare har du möjlighet att tala för ditt förslag på sammanträdet under max 5 minuter.
 • Ö-förslag som får färre än 25 röster kommer att diarieföras i kommunens arkiv.

Följande behövs för e-tjänsten

 • BankID
 • Folkbokförd i Öckerö kommun

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa