Anmälan av specialkost

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om ditt barn eller du som anställd är i behov av specialkost måste du göra en anmälan till kommunen. Specialkost erbjuds av medicinska och religiösa skäl till alla barn inom förskola och skola i kommunen.

För att kunna tillgodose den sökandes behov på ett säkert sätt krävs att man vid ansökan bifogar underlag till alla medicinska ansökningar.

  • Det krävs ett intyg/eller journalanteckning från leg. läkare inom vården alternativt leg. dietist.
  • Intyget kan antingen bifogas via dator eller mobiltelefon.

Via dator bifogas intyget/journalanteckning om man fått det digitalt eller scannat in det.
Via mobil kan man ta en bild på ett fysiskt utskrivet papper på intyg/journalanteckning, påbörja anmälan och bifoga bilden till ansökan.

Ansökan kommer att behandlas av Kostenheten som ansvarar för tillagningen av måltiderna. När specialkost granskats av ansvarig teamledare från kostenheten kommer rektorn på barnets förskola eller skola att ta del av innehållet och informera den personal som behöver ha kunskap om ditt barns specialkost.

Intyg

Intygsförnyelse behöver lämnas in enligt följande frekvenser:

  • Står ert barn under utredning kommer ni att behöva inkomma med ett tillfälligt intyg/journalanteckning under pågående utredning.
  • För barn med mjölkproteinallergi gäller intyget ett år i taget.
  • För barn med allergier som ägg, fisk, nötter gäller intyget tre år i taget.
  • För barn med övriga allergier som t.ex. citrus och tomat gäller intyget i ett år i taget.
  • För barn och med livslång restriktion som till exempel diagnostiserad glutenintolerans, diabetes eller cystisk fibros räcker det med ett intyg för hela skolperioden.

 

Anmäl frånvaro

Om ditt barn av någon anledning är frånvarande ska du meddela detta till köket senast kl. 08.30 samma dag, men vid planerad frånvaro tänk även på att meddela köket i förväg. Genom detta bidrar vi tillsammans till en minskad klimat och miljöpåverkan. Kontaktuppgifter till köket får du när din ansökan beviljats.

Ändra eller avsluta specialkost

Om specialkosten ska upphöra eller ändras ska du som vårdnadshavare meddela detta i ditt ärende på Mina sidor. 

Alternativ kost

Vi serverar inte halal, kosher eller vegan-måltider. I dessa fall erbjuds en lakto-ovo vegetarisk kost som alternativ. Observera att livsmedel som är inhandlade privat inte är tillåtna i våra kök på grund av säkerhet och spårbarhet.

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa