Ansökan om dispens för eldning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om dispens för eldning i områden med detaljplan, 1 mars -30 september, enligt 11 § lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

På ansvarig ankommer att:

  • Tillse att endast brännbart material som anges i 11§ Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön används.
  • Finnas på plats i samband med eldning
  • Innan antändning förvissa sig omatt inte eldningsförbud råder
  • Vara uppmärksam på att brandspridning förhindras
  • Snabbt kunna larma räddningstjänstorgan
  • Ha erforderlig släckutrustning till hands
  • Kunna uppvisa beslut om dispens från eldning utomhus för polis eller till den som så efterfrågar
  • Platsen avstädas och återställs efteråt
     

Bygg- och miljöenheten använder sig i regel av förenklad delgivning. Läs mer om delgivning på Öckerö kommuns hemsida.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa