Beställning av nybyggnadskarta

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

En nybyggnadskarta är en handling som upprättas i samband med nybyggnation av byggnader och är en del av underlaget vid ansökan om bygglov.

OBS! Vid ombyggnad, tillbyggnad eller Attefallshus räcker det med en situationsplan. Denna beställer du via e-tjänsten https://minasidor.ockero.se/ritningar.

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa, denna hittar du via länken:

https://www.ockero.se/download/18.469cbbbb16abe71b62881c55/1560156161057/Plan-%20och%20bygglovstaxa.pdf

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa