Beställning av nybyggnadskarta

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

En nybyggnadskarta är en handling som upprättas i samband med nybyggnation eller ombyggnation av byggnader och är en del av underlaget vid ansökan om bygglov.

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa.

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa