Bekräftelse av skolplacering Heden skolan 7-9

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Barn som är folkbokförda på Hönö och Fotö får sin skolplacering på Hedens skola 7-9 om man som vårdnadshavare inte aktivt gör ett annat skolval.

Ni som vårdnadshavare behöver dock bekräfta ert barns skolplacering, det gör ni genom denna e-tjänst. Enligt lag måste alla vårdnadshavare skriva under.

Ärendet kommer inte skickas in förrän alla vårdnadshavare har signerat.

Flerparts signering av ärende

När ett ärende behöver signeras av mer än en person (t.ex. två vårdnadshavare) skapar en av parterna en ansökan. I ansökan anges övriga berörda parters e-post adress. När ansökan skickas in går ett e-postmeddelande till övriga parter som talar om att de behöver signera ärendet.

På minasidor ligger detta ärende under rubriken ” Ärenden som väntar på din signatur”. Klicka på knappen ”Väntar på din signatur” och signera ärendet.

Du behöver inte skapa ett nytt ärende utan fortsätter på det befintliga.

Frågor om e-tjänsten

Kommunservice
kommun@ockero.se
031-976200
www.ockero.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@ockero.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa