Kontaktuppgifter till vårdnadshavare på Öckerö seglande Gymnasieskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att kunna kommunicera med dig som vårdnadshavare är det viktigt att vi har rätt kontaktuppgifter.

Vi kommer att använda uppgifterna till: 

  • kontakt via telefon vid behov
  • informationsbrev via e-post
  • skapa ett konto i systemet Skola24 som används för att registrera närvaro/frånvaro
  • Fakturera för mat och logi under seglingsperioden 

Frånvaroanmälan via Skola24

De kommunala skolorna i Öckerö kommun använder tjänsten Skola24 för frånvaroanmälan. Skulle eleven bli sjuk eller av någon annan anledning utebli från sina lektioner är det viktigt att hemmet får veta det så snart som möjligt och enligt Skollagen ska det meddelas samma dag som eleven uteblir från skolan. Du som är vårdnadshavare kan välja att göra frånvaroanmälan på telefon, mobilapp eller webb. För att kunna göra frånvaroanmälan via appen eller webben måste du ha ett konto på Skola24. Vi skapar ett konto åt dig när du lämnat uppgifterna i e-tjänsten. När vi skapat kontot kommer du att få ett mejl med en aktiveringskod och med den skapar du själv ett personligt användarnamn och lösenord. Mer information om hur Skola24 fungerar finns på vår webbplats (www.seglande.se) under rubriken Frånvaroanmälan.

Det är viktigt att du meddelar oss om du skulle byta e-post eller mobilnummer. 

Fakturering av kostnad för mat och boende

För de av eleverna som seglar med T/S Gunilla utgår en kostnad för mat och boende på 5400 kr per hel månad. Vi kommer att använda kontaktuppgifterna till den första vårdnadshavaren i e-tjänsten för att fakturera för mat och logi.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa