Lämna eller återkalla samtycke till foto och film i kulturskolan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

E-tjänsten är till för dig som vårdnadshavare till elever i Kulturskolan.

Samtycket gäller för publicering i Öckerö kommuns kanaler såsom webbplats, intranät, sociala medier, lärplattformar, nyhetsbrev, digitala presentationer eller tryckt material. Bilder och video kommer endast att användas i sammanhang där Kulturskolan i Öckerö kommun står som avsändare och i syfte att informera om eller marknadsföra kommunen eller platsen Öckerö kommun. Bilder och video kommer inte att användas i kommersiellt syfte. 

Materialet ligger tillgängligt under max två år enligt Kulturskolans policy för gallring av bilder och video. Vi nämner aldrig dig eller barnets namn vid publicering av bilder och video. Du kan när som helst ta kontakt med Kulturskolan om du vill återkalla ditt samtycke eller använda denna e-tjänst för att återkalla ditt samtycke. Du kan också kontakta oss om du vill ha information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Läs mer om hur Öckerö kommun behandlar personuppgifter

Samtycket för enskild händelse är giltigt så länge ditt barn går i Kulturskolan  i Öckerö kommun om du inte återkallar eller ändrar ditt samtycke. Återkallandet innebär att vi tar bort bilderna/filmerna där de publicerats digitalt, däremot inte i redan tryckt material. Vi tar även bort bilderna/filmerna ur vårt bildarkiv och på sociala medier för att utesluta framtida användning. Tänk på att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av publicerade bilder/filmer innan samtycket återkallades. 

Frågor om e-tjänsten

Kommunservice
kommun@ockero.se
031-976200
www.ockero.se/kulturskolan

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
kommun@ockero.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Signatur från båda vårdnadshavare

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa