Bokning av Hedens Bys Bassäng

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

På Hedens by som ligger centralt på Hönö finns en högtempererad bassäng som först och främst är ämnad för rehabilitering, friskvård och habilitering. Varje timma är bokad för olika grupper/föreningar. Rekommenderat antal personer i bassängen samtidigt är 15 personer. Bassängen är obemannad.

När du bokat en tid via E-tjänsten kommer du få en bekräftelse på tiden. Innan du har fått bekräftelsen är bokningen inte slutförd.

Vill du använda bakstugan innan eller efter ditt bad måste du boka denna, det gör du genom att kontakta Kommunservice på 031 97 62 00 eller kommun@ockero.se

Stora Tanneskär (bakstugan)

Vill du boka Stora Tanneskär, bakstugan, i samband med ditt bad gör du den bokningen separat via https://minasidor.ockero.se/storatanneskar

Läs mer på Öckerö kommuns hemsida

https://www.ockero.se/fritid-och-kultur/idrott-motion-och-friluftsliv/idrottsanlaggningar/bassangen-pa-hedens-by

Badregler

  • Kom en stund före utsatt badtid och byta om och duscha så man är klar när badtiden börjar. Då minskar krock i duscharna och man stör inte den gruppen som har badtid innan.
  • Dusch och bad endast i vuxet sällskap.
  • Dusch och tvätt sker på plats och i direkt anslutning till bassängaktivitet. Se information om hygien.
  • Gå ej i bassängen förrän er badtid börjar!
  • Alla badar på eget ansvar
  • Lokalerna ska lämnas i ordning: se till att inget blir kvarglömt, skrapa av golvet i duschutrymmet, se till att det inte ligger skräp framme
  • Ingen förtäring får ske i bassänglokalerna
  • Om ingen ny grupp dykt upp när gruppen ska lämna lokalerna – släck alla lampor och stäng av bastun
  • Det är viktigt att du följer badtiden och inte stör de som badar innan eller efter dig. Kom i god tid för dusch och omklädning.
  • Lägg tillbaka badleksaker och träningsredskap på sina platser.

Frågor om e-tjänsten

Kommunservice
kommun@ockero.se
031-976200
www.ockero.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@ockero.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa