Beställning av ritning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Kommunen kan hjälpa dig att ta fram nuvarande situationsplaner, fasadritningar, planritningar och sektionslösningar som du kan använda när du ansöker om bygglov.

Frågor om e-tjänsten

Kommunservice
kommun@ockero.se
031-97 62 00
www.ockero.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@ockero.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa