Språkval inför årskurs 6

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Moderna språk är ett obligatoriskt ämne från årskurs 6. I Öckerö kommun erbjuds franska, spanska och tyska samt engelska.

Valet kan påverka fortsatta studier på gymnasium och högskola då inte alla språk ger extra meritvärde. Elever som läser moderna språk spanska, tyska eller franska får betyg i ämnet och därmed meritpoäng som tillgodoräknas vid ansökan till gymnasiet. Engelska som modernt språk är ett ämne som i första hand erbjuds till elever som behöver bredda och fördjupa sina kunskaper i engelska. Eleven får inget särskilt betyg för moderna språk engelska utan ett enda betyg i engelska.

Språk på olika skolor

Du kan önska mellan tre språk. Vi kan inte garantera att du får plats på ditt förstahandsval. För dig som läser språkval på annan skola än den du tillhör får du själv ta dig till den andra skolan. 

  • Spanska erbjuds på Brattebergsskolan och Hedens skola
  • Franska erbjuds på Brattebergsskolan
  • Tyska erbjuds på Hedens skola

Uppgifter om barn och vårdnadshavare

Om barnet har två vårdnadshavare måste båda vårdnadshavarna signera ansökan, först när det är gjort kommer ansökan in till Utbildnings,- kultur- och fritidsförvaltningen. De uppgifter som visas om vårdnadshavare, barn och folkbokföringsadress hämtas från Skatteverkets folkbokföringsregister. Är någon uppgift fel, vänligen ta kontakt med Skatteverket. 

Om du eller ditt barn har skyddat identitet, eller om du är familjehemsförälder kan du tyvärr inte använda denna e-tjänst. Detta är för din/er säkerhets skull. Kontakta kommunservice som hänvisar dig vidare.

Flerpartssignering av ärende

När ett ärende behöver signeras av mer än en person (t.ex. två vårdnadshavare) skapar en av parterna en ansökan. I ansökan anges övriga berörda parters e-post adress. När ansökan skickas in går ett e-postmeddelande till övriga parter som talar om att de behöver signera ärendet.

På minasidor ligger detta ärende under rubriken ” Ärenden som väntar på din signatur”. Klicka på knappen ”Väntar på din signatur” och signera ärendet.

Du behöver inte skapa ett nytt ärende utan fortsätter på det befintliga.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa