Sök tjänst

Sök
stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Barn- och utbildning (35)

  • Anmäl elevskada

   Om ditt barn skadat sig anmäler du det till Svedea försäkring.

   Om ditt barn skadat sig anmäler du det till Svedea försäkring.

  • Anmäl nyanlända barn och ungdomar till grundskolan

   Anmälan av nyanlända barn till grundskolan. 

   Om barnet är yngre än sex år och ska börja i förskola eller ska du inte använda e-tjänsten.

   Anmälan av nyanlända barn till grundskolan. 

   Om barnet är yngre än sex år och ska börja i förskola eller ska du inte använda e-tjänsten.

  • Anmälan av specialkost

   Om ditt barn är i behov av specialkost måste du göra en anmälan till kommunen. 

   Om ditt barn är i behov av specialkost måste du göra en anmälan till kommunen. 

  • Anmälan om utredning av elevs frånvaro

   Här anmäler du som rektor påbörjad utredning av en elevs upprepade eller långvariga frånvaro till huvudman.

   Här anmäler du som rektor påbörjad utredning av en elevs upprepade eller långvariga frånvaro till huvudman.

  • Ansök om konto till Skola24

   Här ansöker du om konto för att hantera frånvaro via app och webb i Skola 24. 

   Här ansöker du om konto för att hantera frånvaro via app och webb i Skola 24. 

   Den här tjänsten är stängd för underhåll
  • Ansök om plats i förskola

   I denna e-tjänst ansöker du om plats på förskola.

    

   I denna e-tjänst ansöker du om plats på förskola.

    

  • Ansök till kulturskolan

   För att ditt barn ska gå i Kulturskolans verksamhet måste du ansöka till de olika kurserna.

   För att ditt barn ska gå i Kulturskolans verksamhet måste du ansöka till de olika kurserna.

  • Ansök till vuxenutbildning

   Om du vill studera på en vuxenutbildning ansöker du via Göteborgs stads Arbetsmarknad och vuxenutbildning.

   Om du vill studera på en vuxenutbildning ansöker du via Göteborgs stads Arbetsmarknad och vuxenutbildning.

  • Ansökan om att fullgöra skolplikt på annat sätt

   Ansöka om att fullgöra skolplikt på annat sätt. 

   Ansöka om att fullgöra skolplikt på annat sätt. 

  • Ansökan om fritidsplats

   Här kan du ansöka om plats på fritidshem

    

   Här kan du ansöka om plats på fritidshem

    

  • Ansökan om modersmålsundervisning

   Här kan du ansöka om modersmålsundervisning i grundskola.

   Här kan du ansöka om modersmålsundervisning i grundskola.

  • Ansökan om skolpliktens upphörande pga. varaktig vistelse utomlands

   Här kan du som vårdnadshavare ansöka om skolpliktens upphörande pga. varaktig vistelse utomlands för ditt barn.

   Här kan du som vårdnadshavare ansöka om skolpliktens upphörande pga. varaktig vistelse utomlands för ditt barn.

  • Ansökan om uppskjuten skolstart

   Här ansöker du om uppskjuten skolstart för ditt barn.

   Här ansöker du om uppskjuten skolstart för ditt barn.

  • Barnomsorg under jullovet 2022/2023

   För att kunna planera vår verksamhet under jullovet behöver vi veta vilka tider ditt barn kommer att vara på fritidshem/förskola. Vi behöver ditt schema senast den 20 november.

   För att kunna planera vår verksamhet under jullovet behöver vi veta vilka tider ditt barn kommer att vara på fritidshem/förskola. Vi behöver ditt schema senast den 20 november.

   Den här tjänsten är stängd för underhåll
  • Barnomsorg under stängningsveckorna 28-31 sommaren 2023

   Vecka 28-31 stänger kommunens förskolor och fritidshem. Under stängningsveckorna samordnas barnomsorg för de familjer som har ett behov till en enhet i kommunen. Behöver du omsorg under veckorna 28-31 krävs det ett arbetsgivarintyg. Vi behöver ditt schema senast den 1 maj .

   Vecka 28-31 stänger kommunens förskolor och fritidshem. Under stängningsveckorna samordnas barnomsorg för de familjer som har ett behov till en enhet i kommunen. Behöver du omsorg under veckorna 28-31 krävs det ett arbetsgivarintyg. Vi behöver ditt schema senast den 1 maj .

  • Beställning av skollunch för gymnasieelever

   Beställning av skollunch för gymnasieelever folkbokförda i Öckerö kommun

    

   Beställning av skollunch för gymnasieelever folkbokförda i Öckerö kommun

    

  • Beställning av skollunch till högstadieelever

   Beställning av skollunch för högstadieelever i Öckerö kommun

   Beställning av skollunch för högstadieelever i Öckerö kommun

   Den här tjänsten är stängd för underhåll
  • Byte av moderna språk

   Här har du som vårdnadshavare möjlighet att önska ett byte av moderna språk för ditt barn som går i årkurs 6-9.  

   Här har du som vårdnadshavare möjlighet att önska ett byte av moderna språk för ditt barn som går i årkurs 6-9.  

  • Enkät Familjecentralen

   Enkäten riktar sig till dig som besökt Familjecentralen.  Du behöver inte vara en regelbunden besökare för att svara på enkäten. Enkäten är anonym. 

   Enkäten riktar sig till dig som besökt Familjecentralen.  Du behöver inte vara en regelbunden besökare för att svara på enkäten. Enkäten är anonym. 

  • Inkomstuppgift för beräkning av förskole- och fritidshemsavgift

   Här lämnar du dina inkomstuppgifter för beräkning av förskole- och fritidshemsavgift. Inkomstuppgifter ska lämnas varje år, annars debiteras högsta avgift enligt gällande maxtaxa.

   Här lämnar du dina inkomstuppgifter för beräkning av förskole- och fritidshemsavgift. Inkomstuppgifter ska lämnas varje år, annars debiteras högsta avgift enligt gällande maxtaxa.

  • Kontaktuppgifter till vårdnadshavare i förskola och grundskola

   Här registrerar och ändrar du som vårdnadshavare dina och andra anhörigas kontaktuppgifter för barn och elever inom förskola och grundskola.

   Här registrerar och ändrar du som vårdnadshavare dina och andra anhörigas kontaktuppgifter för barn och elever inom förskola och grundskola.

  • Kontaktuppgifter till vårdnadshavare på Öckerö seglande Gymnasieskola

   Här lämnar du som vårdnadshavare för elev på Öckerö seglande Gymnasieskola kontaktuppgifter

   Här lämnar du som vårdnadshavare för elev på Öckerö seglande Gymnasieskola kontaktuppgifter

  • Lämna eller återkalla samtycke till foto och film i kulturskolan

   Här kan du lämna samtycke till att bild eller film på de barn du är vårdnadshavare för får användas i kommunens kanaler såsom webbplats, intranät, sociala medier, digitala presentationer eller tryckt material där Kulturskolan står som avsändare.

   Här kan du lämna samtycke till att bild eller film på de barn du är vårdnadshavare för får användas i kommunens kanaler såsom webbplats, intranät, sociala medier, digitala presentationer eller tryckt material där Kulturskolan står som avsändare.

  • Lämna synpunkter och klagomål på förskola, grundskola och gymnasieskola

   Om du som förälder har synpunkter eller klago­mål på för­skolan eller skolan vill vi gärna veta det. 

   Om du som förälder har synpunkter eller klago­mål på för­skolan eller skolan vill vi gärna veta det. 

  • Rapportering av barn och elevantal fristående enheter

   Avstämning sker varje månad per den 15:e för samtliga verksamheter. 

   Avstämning sker varje månad per den 15:e för samtliga verksamheter. 

  • Skolval inför läsåret 2024/2025

   Du som är vårdnadshavare i Öckerö kommun ska göra ett skolval om ditt barn ska börja i förskoleklass eller årskurs 7. Skolvalet är öppet 1-20 februari 2024.

    

   Du som är vårdnadshavare i Öckerö kommun ska göra ett skolval om ditt barn ska börja i förskoleklass eller årskurs 7. Skolvalet är öppet 1-20 februari 2024.

    

  • Uppsägning av placering i förskola och fritidshem

   Här kan du säga upp din plats i förskola och fritidshem. Uppsägningstiden är 30 dagar.

   Här kan du säga upp din plats i förskola och fritidshem. Uppsägningstiden är 30 dagar.

  • Utflyttningsanmälan för elev i grundskola

   Här anmäler du som vårdnadshavare att ditt barn ska flytta från Öckerö kommun.

   Här anmäler du som vårdnadshavare att ditt barn ska flytta från Öckerö kommun.

  • Överenskommelse vid lån av digitalt lärverktyg i grundskolan

   Här godkänner du överenskommelsen vid lån av digitalt lärverktyg i grundskolan

   Här godkänner du överenskommelsen vid lån av digitalt lärverktyg i grundskolan

  Bo, trafik och miljö (58)

  Extern för alla (16)

  Kultur och fritid (22)

  Näringsliv och arbete (2)

  Socialförvaltningen (3)