Ansökan om att byta skola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här e-tjänsten lämnas önskemål om skolbyte för elev till:

  • kommunal grundskola i Öckerö kommun
  • kommunal grundskola i annan kommun
  • fristående skola

Nyinflyttad? Använd e-tjänsten:  https://minasidor.ockero.se/inflyttning
Ska ni flytta från kommunen? Använd e-tjänsten : https://minasidor.ockero.se/utflyttning

Önskemål om skolbyte

Vårdnadshavarna kan när som helst lämna önskemål om skolbyte.  Alla önskemål om byte till en kommunal grundskola i Öckerö kommun sker i mån av plats och beviljas i regel inför varje nytt läsår. Om flera elever önskar plats erbjuds placering i turordning efter urvalskriterierna. 

Elev som vill byta till fristående skola eller kommunal grundskola i annan kommun behöver anmäla detta och bifoga ett placeringsbeslut från mottagande skola i e-tjänsten.

Elever som vill byta från en fristående skola

En elev som går på en fristående skola har under hela sin skolgång rätt att byta till en kommunal skola i upptagningsområdet som eleven tillhör. Om den önskade skolstarten är i samband med terminsstart handläggs ansökan i slutet av föregående termin. Om den önskade skolstarten är under pågående termin kan ärendet behöva handläggas mer skyndsamt.

Elever som ska flytta inom Öckerö kommun

Elever som är folkbokförda i Öckerö kommun och ska flytta inom kommunen har rätt till en skolplacering nära hemmet. Om eleven flyttar utanför upptagningsområdet har eleven rätt till en ny skolplacering nära hemmet. Eleven får behålla sin nuvarande skolplacering men rätten till kostnadsfri skolskjuts kan då påverkas. Om den önskade skolstarten är i samband med terminsstart handläggs ansökan i slutet av föregående termin. Om den önskade skolstarten är under pågående termin kan ärendet behöva handläggas mer skyndsamt.

Grundskolor i Öckerö kommun

Du kan läsa mer om våra grundskolor på vår webbplats. På webben hittar du även kontaktuppgifter till ansvarig rektor som du kan vända dig till om du har frågor om en skola och dess verksamhet. Grundskolor i Öckerö kommun.

Frågor om e-tjänsten

Kommunservice
kommun@ockero.se
031-97 62 00
www.ockero.se/skolval

Personuppgiftsansvarig

Utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden
kommun@ockero.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa