Ansökan om att byta skola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

E-tjänsten är till för:

  • Ansökan om plats på kommunal grundskola för nyinflyttade
  • Ansökan om skolbyte till kommunal grundskola (Gäller även elever som idag går på en fristående skola)
  • Anmälan om att flytta från kommunen
  • Byte till grundskola utanför kommunen
  • Anmälan om utlandsvistelse 
  • Utskrivning från kommunal grundskola

Är du nyinflyttad eller på väg att flytta till Öckerö kommun?

Vid nyinflyttning till Öckerö kommun ansöker du om en plats i grundskola för ditt barn via denna e-tjänst. Vårdnadshavares önskemål beviljas i mån av plats. Du kan läsa mer om våra grundskolor på vår webbplats. Här hittar du även kontaktuppgifter till ansvarig rektor som du kan vända dig till om du har frågor om en skola och dess verksamhet.

Grundskolor i Öckerö kommun

Byte av skola

E-tjänsten för att ansöka om skolbyte är öppen året runt. Alla önskemål om skolbyten sker i mån av plats och beviljas inför varje ny termin. Vid beviljat byte börjar eleven på den nya skolan vid nästa terminsstart.

Om ansökan om skolbyte gäller en elev som flyttat, byter från friskola eller har särskilda skäl kan ett skolbyte beviljas när som helst under året. 

Anmäl flytt från kommunal grundskola

Om ditt barn ska byta till en grundskola utanför kommunen behöver vi veta om detta, då vi ansvarar för skolplikten för alla barn som är bosatta i Öckerö kommun. Det är även viktigt att du meddelar oss om barnet ska flytta från kommunen, då ansvaret för skolplikten flyttas över till kommunen ni flyttar till. 

Vistelse utomlands

Vårdnadshavare som tillfälligt önskar åka utomlands med skolpliktigt barn kan antingen ansöka om ledighet, eller ansöka om att barnet ska få fullgöra skolplikten på annat sätt. Vid flytt eller längre vistelse utomlands upphör skolplikten och därmed rätten till svensk utbildning. Beslut om att få fullgöra skolplikten på annat sätt fattas av Utbildnings- kultur- och fritidsnämnden och får bara avse ett år i taget. Om hemkommunen beslutar att en elev ska få fullgöra skolplikten på annat sätt innebär det att kommunens ansvar att finansiera barnets utbildning upphör.

Frågor om e-tjänsten

Kommunservice
kommun@ockero.se
031-97 62 00
www.ockero.se/skolval

Personuppgiftsansvarig

Utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden
kommun@ockero.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa