Ansökan om att byta skola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här anmäler du inflyttning, utflyttning samt önskemål om att byta skola för ditt barn. Du måste även anmäla att du tackar nej till tilldelad plats på kommunal grundskola om du fått plats på en fristående skola eller skola i en annan kommun.

Alla barn som är bosatta i kommunen blir tilldelade en plats i förskoleklass och grundskola, i ett område så nära bostaden som möjligt. Alla har också möjlighet att välja skola, antingen till en annan kommunal skola eller till en fristående skola. De barn som bor i en kommunal skolas upptagningsområde har alltid förtur.

När du väljer en annan skola än den som tillhör upptagningsområdet, har du inte rätt till skolskjuts.

Frågor om e-tjänsten

Kommunservice
kommun@ockero.se
031-97 62 00
www.ockero.se/skolval

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
kommun@ockero.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa