Ansök om grävtillstånd

LÄS MER

Grävtillstånd

Ska du gräva i gator, torg, parker, gång- och cykelbanor där kommunen är väghållare eller markägare, finns det regler som du måste känna till och följa.

Läs mer på www.ockero.se

Mer information finns i blanketten, Anvisning för grävarbeten, som du kan ladda ner genom att klicka på Hämta blankett

Frågor om e-tjänsten

Kommunservice
kommun@ockero.se
031-976200
www.ockero.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@ockero.se