Byte av moderna språk

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Att läsa ett modernt språk är obligatoriskt från årskurs 6. Redan i årskurs 5 är det viktigt att eleven tänker igenom valet av modernt språk tillsammans med dig som förälder. Valet kan påverka fortsatta studier på gymnasium och högskola. Tänk på att engelska inte räknas som ett modernt språk och därför inte är betygsgivande. Det är ett ämne som i första hand erbjuds till elev som behöver förstärkning i dessa ämnen.

I den här e-tjänsten ansöker du om att byta språk, men det krävs särskilda skäl till detta. Ange skälen till bytet i e-tjänsten. Tänk på att det krävs extra insatser för att komma ikapp.

Språk på olika skolor

Du kan välja bland tre språk. För dig som läser språkval på annan skola än den du tillhör erbjuds transport i åk 6. I åk 7-9 får du själv ta dig till den andra skolan.

  • Spanska erbjuds på Brattebergsskolan och Hedens skola
  • Franska erbjuds på Brattebergsskolan
  • Tyska erbjuds på Hedens skola
  • Engelska erbjuds på Brattebergsskolan och Hedens skola

Bra att veta om e-tjänsten

Uppgifter om barn och vårdnadshavare

Om barnet har två vårdnadshavare måste båda vårdnadshavarna signera ansökan, först när det är gjort kommer ansökan in till Barn- och utbildningsförvaltningen. De uppgifter som visas om vårdnadshavare, barn och folkbokföringsadress hämtas från Skatteverkets folkbokföringsregister. Är någon uppgift fel, vänligen ta kontakt med Skatteverket. 

Om du eller ditt barn har skyddat identitet, eller om du är fosterförälder kan du tyvärr inte använda denna e-tjänst. Detta är för din/er säkerhets skull. Kontakta rektorn på din skola. 

Flerpartssignering av ärende

När ett ärende gäller ett barn måste det signeras av båda vårdnadshavare vid gemensam vårdnad. En vårdnadshavare gör ansökan och måste fylla i den andra vårdnadshavarens e-mejl. När första vårdnadshavaren skickat in ansökan går det ett mejl till den andra vårdnadshavaren som uppmanas att signera ärendet. För att signera ärendet måste den andra vårdnadshavaren logga in på https://minasidor.ockero.se. Klicka på fliken Mina sidor. Under rubriken ” Ärenden som väntar på din signatur” hittar du ärendet. Klicka på knappen ”Väntar på din signatur” och signera ärendet.

OBS! Du behöver inte skapa ett nytt ärende utan fortsätter på det befintliga som den första vårdnadshavaren skapat.

Personuppgiftsansvarig

Utbildnings-, kultur och fritidsnämnden
kommun@ockero.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa