Medborgarenkät om trygghetsfrågor

LÄS MER

Varje år genomförs en medborgarenkät där du som medborgare kan framföra dina åsikter. Du är helt anonymt och enkäten tar mindre än 3 min att besvara. Hisingspolisen, Trafikverket och Öckerö kommun definierar därefter de åtgärder som behöver genomföras i kommunen

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@ockero.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa