Inventering av befintliga platser för tillfälliga boenden

LÄS MER

Nu genomför Länsstyrelsen i samarbete med kommunerna en inventering av privatägda lokaler som kan bli evakueringsplatser för människor på flykt. Har din förening, organisation eller företag möjlighet att hjälpa till? (Senast 23 mars!)

Kommunen har med hjälp av församlingarna hittat så många evakueringsplatser som Migrationsverket efterfrågat, men det finns indikationer att de kommer att behöva ännu fler framöver. Denna gång ber de därför kommunen att hjälpa till att hitta privata företagare, föreningar och frivilligorganisationer med möjliga lokaler.

Exempel på lokaler och anläggningar som efterfrågas är till exempel lägenheter, vandrarhem, campingplatser, idrottshallar och kyrkor. Inneboende i privatbostäder är inte aktuellt i nuläget. 

Anmälan är i sig inte bindande eller ett åtagande om att erbjuda boende i det här skedet. Migrationsverket kommer ta kontakt med er om det blir aktuellt att använda boendeplatserna.

I nuläget är det inte helt klart vad som gäller för er som upplåter lokaler, men Migrationsverket kommer inom kort att informera om ersättningar och regler.

Frågor om e-tjänsten

Kommunservice
kommun@ockero.se
031976200

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@ockero.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa