Anmäl nyanlända barn och ungdomar till grundskolan

LÄS MER

Välkommen till skolan i Öckerö kommun

Öckerö kommun erbjuder alla barn och ungdomar som bor här plats i skolan. Som ny i Sverige behöver du anmäla ditt barn till skolan för att barnet ska få sin plats.

Möte med vårdnadshavare och elev innan skolstart

Det är viktigt att alla elever får en trygg väg in i skolan och därför vill vi förbereda både elever och vårdnadshavare innan eleven börjar skolan. När ni anmält eleven till skolan blir ni inbjudna till ett möte där vi:

  • förklarar hur den svenska skolan fungerar
  • har ett elevhälsosamtal

Samtalet genomförs med tolk på elevens modersmål. Ta med ID-handlingar till mötet.

Nyanländ elev – definition

Med nyanländ menas en person som har varit bosatt utomlands, som nu är bosatt i Sverige och som har påbörjat sin utbildning här efter höstterminens start det år då han eller hon fyller sju år.

En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång här i landet.

(ur Skollagen)

Frågor om e-tjänsten

Kommunservice
kommun@ockero.se
+4631976200

Personuppgiftsansvarig

Utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden
kommun@ockero.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa