Förändring av renhållningsabonnemang

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här beställer du förändringar i ditt renhållningsabonnemang:

  • Ansöka om uppehåll/återuppta tömning
  • Ändra storlek på sopkärl (grönt kärl)
  • Förändring av antal hushåll i fastigheten

Läs mer om pris på tjänsterna på www.ockero.se

Administrationsavgiften betalar du när du skickar in ärendet antingen via kort eller switch.

Personuppgiftsansvarig

Bygg- och miljönämnden
kommun@ockero.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Bankkort eller switch

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa