Anmäl försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välkommen att anmäla försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

För att kunna sälja tobaksfria nikotinprodukter efter den 1 augusti 2022 måste du anmäla din verksamhet till kommunen och bifoga en kopia på ett egenkontrollprogram. När du anmäler försäljning av tobaksfria nikotinprodukter ska enligt lag ett egenkontrollprogram bifogas.

  •     Tobaksfria nikotinprodukter får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år.
  •     Den som säljer tobaksfria nikotinprodukter är skyldig att försäkra sig om att köparen fyllt 18 år. Om det finns tveksamhet om köparens ålder ska legitimation begäras.
  •     Du får inte sälja tobaksfria nikotinprodukter till någon som du misstänker ska lämna över dem till någon under18 år.
  •     Du ska ha en skylt om åldersgränsen som syns tydligt, till exempel vid kassan.
  •     Marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter ska vara måttfull.
  •     Samtliga förpackningar av tobaksfria nikotinprodukter ska ha en innehållsdeklaration och en hälsovarning.

Redovisa egenkontrollprogram

Den som säljer tobaksfria nikotinprodukter skall ha ett program för egenkontroll av försäljningen. Den skall fungera som ett verktyg för att se till att lagen följs. Egenkontrollprogrammet kan beskriva hur personalen får information om lagens bestämmelser och vilka rutiner som används. Där skall det också finnas en beskrivning av vilka åtgärder som du vidtar om bestämmelserna inte följs eller då missförhållanden uppstår.

Mer information om hur ett egenkontrollprogram bör utformas, hittar du på www.folkhalsomyndigheten.se.

Anmäl via e-tjänst

När du företräder ditt företag så kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör anmälan.

Anmäl via blankett

Vill du istället göra din anmälan via blankett så kan du skicka eller lämna in blanketten med bilagor till:

Postadress:
Öckerö Kommun
475 80 Öckerö

Frågor om e-tjänsten

Kommunservice
kommun@ockero.se
031-97 62 00
www.ockero.se/omsorg-och-stod

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
kommun@ockero.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Organisationsnummer
  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa