Elbilsladdning Framnäs

LÄS MER

Hyr du en plats på Framnäs parkering?

Nu finns det en enkät där vi vill veta om du är intresserad av en parkeringsplats för elbilsladdning på Framnäs.

Ditt svar ger oss en bild av hur vi ska gå vidare med investering för införandet av elbilsladdning på Framnäs parkering.

Enkäten riktar sig till dig som hyr en parkeringsplats på Framnäs parkering idag. Du hittar enkäten på ockero.se/framnas.

Sista dag att svara på enkäten är 10 oktober 2022.

Tack för att du svarar på vår enkät!

Frågor om e-tjänsten

Kommunservice
kommun@ockero.se
031-976200
www.ockero.se/bo-trafik-och-miljo

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa