Rapportering av barn och elevantal fristående enheter

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Avstämning sker varje månad per den 15:e för samtliga verksamheter. Aktuell placeringslista skickas till utbildnings-, kultur- och fritidsförvaltningen i direkt anslutning till avstämningsdatumet den 15:e, via den här e-tjänsten.

Du kan ladda ner filen som ska skickas in i e-tjänsten under Hämta blanketter.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa