Ansökan om ledarutbildningsbidrag

LÄS MER

Bidraget syftar till att stärka ledare som är aktiva i föreningens barn- och ungdomsverksamhet och/eller har styrelseuppdrag i föreningen. Kursen skall vara direkt kompetenshöjande med inriktning att öka ledarens kunskaper och förmåga i det direkta ledarutövandet i barn- och ungdomsgrupper.

Förutsättningar

  • Kursen skall pågå minst 1 dag med snitt på minst 6 timmar.
  • Bidrag kan inte sökas för s.k. inspirationskurser/konferenser.
  • Deltagare ska vara medlem i föreningen, inneha en ledarfunktion i föreningen samt vara minst 14 år.
  • Kurser förlagda utanför Sverige skall i förhand beviljas av kultur- och fritidsförvaltningen.
  • Bidrag utgår ej till anställda inom föreningen.

Bidraget

  • Kurs- och reskostnader, max. 3.000:-/deltagare och kurs. Reskostnaden räknas efter billigaste färdsättet
  • Förlorad arbetsförtjänst med max 700:-/arbetsdag

Ansökan

Ansök via e-tjänsten senast 2 månader efter avslutad kurs.

Kursprogram och intyg skall bifogas ansökan.

Frågor om e-tjänsten

Kommunservice
kommun@ockero.se
+4631976200
www.ockero.se

Personuppgiftsansvarig

Utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden
kommun@ockero.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Kopior av kursintyg, kursprogram samt verifikat på kostnader ska bifogas i e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa