Hantering av ekonomiskt bistånd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ekonomiskt bistånd

Frågor om e-tjänsten

Öckerö kommun
kommun@ockero.se
031-976200
www.ockero.se/grundskola

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
kommun@ockero.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation